Avipark

Uçak Park Sahası Atama İşlemi

Havalimanlarında uçakların piste iniş yapmalarının ardından apronda mevcut olan açık ve köprülü park sahalarına ilgili yönetmeliğe göre atanmasını kapsar.

Avipark ile ;

* Verimliliğin artırılması

* Saha içi hataların önlenmesi

* Personel maliyetinin %50 oranında azaltılması

* Veri güvenliği

* Veri saklama ve paylaşma

* Analiz ve raporlama

* Zaman tasarrufu

* Apron trafiği daha efektif yönetme

* Yer hizmetleri ekipmanlarının daha verimli kullanımı

* Daha kısa taksi süresi gibi

Bir çok efektif özelliği ile uluslararası havacılık kurallarına uygun şekilde yazılmış bir teknoloji ürünüdür.